Do kraja godine bit će deminirano dva miliona m2 površine na području Visokog

Zahvaljujući saradnji Grada Visoko i regionalnog ureda Centra za uklanajnje mina u BiH (BH Mac), organizacija ”Mines Advisory (MAG) će do kraja 2020. godine deminirati 2.173.562 m2 površine na području Visokog.

Projekt finansira Vlada Sjedinjenih Američkih Država, a površine koje će se deminirati su uglavnom poljoprivredno i šumsko zemljište u blizini naseljenih mjesta gdje postoji opravdan strah od mina i eksplozivnih sredstava zaostalih iz rata.

Površine koje će biti deminirane nalaze se u neposrednoj blizini visočkih naselja: Zbilje, Plješevica, Prijeko, Čekrekčije, Buci, Stuparići, Dvor, Slatina i Čifluk.

Gradska uprava Visoko stavila se na raspolaganje organizaciji ”Mines Advisory Group” (MAG) u cilju uspješne realizacije navedenog projekta deminiranja, a predstavnici MAG-a će koristiti sva raspoloživa materijalno-tehnička sredstva prilikom deminiranja.