DNEVNI RED: 5. sjednica Gradskog vijeća Visoko u četvrtak, 26. decembra

U četvrtak, 26. decembra, u Velikoj sali Grada Visoko održat će se 5. sjednica Gradskog vijeća Visoko sa slijedećim Dnevnim redom:

 1. Izvod iz zapisnika sa 4. sjednice Gradskog vijeća Visoko
 2. Prijedlog budžeta Grada Visoko za 2020. godinu
 3. Prijedlog odluke o izvršenju budžeta Grada Visoko za 2020. godinu
 4. Prijedlog programa kapitalnih ulaganja u infrastrukturu iz budžeta Grada Visoko za 2020. godinu
 5. Prijedlog programa komunalnih djelatnosti za 2020. godinu
 6. Prijedlog programa utroška sredstava tekućeg održavanja na području grada Visoko za 2020. godinu
 7. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Prijedlog programa ulaganja sredstava iz Fonda za zaštitu okoline Zeničko-dobojskog kantona na području grada Visoko za 2020. godinu
 8. Prijedlog programa rada Gradskog vijeća Visoko za 2020. godinu
 9. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim taksama Grada Visoko
 10. Nacrt odluke o administrativnim taksama Grada Visoko
 11. Prijedlog odluke o objavljivanju javnog oglasa za imenovanje člana Gradske izborne komisije Visoko
 12. Vijećnička pitanja i inicijative