DNEVNI RED: 4. sjednica Gradskog vijeća Visoko u petak, 29. novembra

U petak, 29. novembra, u Velikoj sali Grada Visoko održat će se 4. sjednica Gradskog vijeća Visoko sa slijedećim Dnevnim redom:

  1. Izvod iz zapisnika sa 3. sjednice Gradskog vijeća Visoko
  2. Nacrt Budžeta Grada Visoko za 2020. godinu
  3. Nacrt odluke o izvršenju budžeta Grada Visoko za 2020. godinu
  4. Nacrt programa rada Gradskog vijeća Visoko za 2020. godinu
  5. Prijedlog odluke o pristupanju Sporazumu gradonačelnika za klimu i energiju i izradi Akcionog plana za održivu energiju i ublažavanje klimatskih promjena
  6. Prijedlozi akata iz imovinsko-pravne oblasti: Prijedlog odluke o davanju podrške adaptacije objekta za potrebe Medžlisa Islamske zajednice Visoko
  7. Izvještaj o izvršenju Budžeta Grada Visoko za period 1.1.2019. – 30.09.2019. godine
  8. Vijećnička pitanja i inicijative