DNEVNI RED: 3. sjednica Gradskog vijeća Visoko u petak, 25. oktobra

U petak, 25. oktobra, u Velikoj sali Grada Visoko održat će se 3. sjednica Gradskog vijeća Visoko sa slijedećim Dnevnim redom:

 1. Izvod iz zapisnika sa 2. sjednice Gradskog vijeća Visoko
 2. Prijedlog izmjena i dopuna Budžeta Grada Visoko za 2019.godinu
 3. Prijedlog izmjena i dopuna Programa kapitalnih ulaganja u infrastrukturu iz Budžeta Grada Visoko za 2019. godinu
 4. Prijedlog izmjena i dopuna Programa utroška sredstava tekućeg održavanja na području grada Visoko za 2019. godinu
 5. Prijedlog izmjena i dopuna Programa ulaganja sredstava iz Fonda za zaštitu okoline Zeničko-dobojskog kantona na području grada Visoko za 2019. godinu
 6. Prijedlog odluke o imenovanju člana Gradske izborne komisije Visoko
 7. Prijedlog zaključka o davanju ovlaštenja predstavniku Grada Visoko u Skupštini JP “Visoko Ekoenergija” d.o.o. Visoko za konačno imenovanje člana Nadzornog odbora JP “Visoko Ekoenergija” d.o.o. Visoko
 8. Prijedlog zaključka o davanju ovlaštenja predstavniku Grada Visoko u Skupštini JKP “Visoko “d.o.o. Visoko za konačno imenovanje člana Nadzornog odbora JKP “Visoko” d.o.o. Visoko
 9. Izvještaj o izvršenju Budžeta Grada Visoko za period 1.1.2019. – 30.06.2019. godine.
 10. Informacija o aktivnostima za ostvarivanje prava i pomoći u cilju poboljšanja stambenog i socijalno-ekonomskog položaja branilaca i članova njihovih porodica na području grada Visoko za 2018. godinu
 11. Informacija o stanju sporta i sportskih objekata na području grada Visoko za 2018. godinu
 12. Vijećnička pitanja i inicijative