Dnevni COVID-19 bilten ZDK za 20. april: U Visokom 139 osoba u izolaciji

Pozivamo građane da se pridržavaju uputa i mjera kriznih štabova, a sve one koji obnašaju funkcije vlasti na angažman, solidarnost i službu narodu.

Borimo se za zdravlje svakog čovjeka, borimo se za svako radno mjesto. Samo zajedno možemo pobijediti!

PRESS SLUŽBA ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA

BROJ: 18/20

DATUM: 20.04.2020. GODINE

COVID-19 STATISTIKA ZA ZDK

OPĆINE ZDKBroj osoba pod zdravstvenim nadzorom na dan 20.04.2020. do 12:00
Tešanj551
Kakanj172
Zenica549
Visoko139
Žepče717
Zavidovići300
Maglaj387
Doboj Jug89
Olovo47
Vareš49
Usora9
Breza37
UKUPNO3.046

IZVOR: Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica

Testirane osobe na SARS-CoV-19 iz ZDK sa danom 20.04.2020. do 12:00
OPĆINE U ZDKPOZITIVNINEGATIVNINEPOZNATOUKUPNO TESTIRANIRETESTIRANI POZITIVNI
Breza11011
Doboj Jug112
Kakanj33538
Maglaj3560951
Olovo066
Tešanj3771811
Usora011
Vareš11819
Visoko23840
Zavidovići15891043
Zenica2731643474
Žepče56368
UKUPNO9371458129

IZVOR: Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica

Pregled stanja COVID-19 infekcije u ZDK za dan 20.04.2020. do 12:00
1Broj pacijenata u izolatoriju / depadansu Infektivnog odjela38
2Broj hospitaliziranih COVID-19 pozitivnih pacijenata na Infektivnom odjelu23
3Broj hospitaliziranih COVID-19 pozitivnih pacijenata na Infektivnom odjelu koji su respiratornoj podršci0
4Broj umrlih osoba/pcijenata od COVID-19 u Kantonalnoj bolnici Zenica0

IZVOR: Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica

PREGLED PO KLASTERIMA U ZDK

PRVI KLASTER: TEŠANJ COVID-19
OPĆINA / GRADSars-Cov-19  pozitivnikontakt ItalijaPrvi kontaktiDrugi kontakt
1Tešanj12

 

DRUGI KLASTER: ZAVIDOVIĆI COVID-19
OPĆINA / GRADSars-Cov-19  pozitivnikontakt Bergamo/ItalijaPrvi kontaktiDrugi kontakt
1Zavidovići116

 

TREĆI KLASTER: TUZLA COVID-19
OPĆINA / GRADSars-Cov-19  pozitivnidirektni kontakti TuzlaPrvi kontaktiDrugi kontakt
1Zenica4111
2Kakanj30
3Žepče11

 

ČETVRTI KLASTER: MAGLAJ COVID-19
OPĆINA / GRADSars-Cov-19  pozitivniHM Promet MaglajPrvi kontaktiDrugi kontakt
1Maglaj1223

IZVOR: Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica

 

 

Broj osoba pod zdravstvenim nadzorom u hotelsko-motelskom smještaju u ZDK
OPĆINE ZDKHOTEL ZENICAMOTEL BISS TOURSMOTEL BISTRICAMOTEL KONAKUKUPNO NA ZDK
Breza1113
Kakanj14510
Maglaj61310
Olovo11
Tešanj1414
Visoko729
Zavidovići923418
Zenica277438
Žepče415
UKUPNO PO SMJEŠTAJU69121611108

IZVOR: Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica

STATISTIKA FEDERALNOG MINISTARSTVA ZDRAVSTVA

AKTIVNOSTI UPRAVE POLICIJE MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA ZDK

KONTROLA OSOBA U SAMOIZOLACIJI – 20.04.2020.
BR. IZDATIH RJEŠENJABR. IZVRŠENIH KONTROLAPOŠTUJE SE RJEŠENJENE POŠTUJE SE RJEŠENJEBROJ IZREČENIH SANKCIJABROJ ISTEKLIH RJEŠENJA
8317448292287

 

KONTROLA KRETANJA OSOBA MLAĐIH OD 18 I STARIJIH OD 65 GODINA – 20.04.2020.
BROJ LICA KOJA KRŠE ZABRANUBROJ IZREČENIH SANKCIJA
33

 

KONTROLA KRETANJA U VRIJEME TZV. „POLICIJSKOG SATA“ – 20.04.2020.
BROJ LICA KOJA KRŠE ZABRANUBROJ IZREČENIH SANKCIJA
66

 

KONTROLA OSOBA U OBAVEZNOM KARANTINU – 20.04.2020.
BROJ IZDATIH RJEŠENJA O OBAVEZNOM KARANTINUBROJ LICA KOJA SE NALAZE U OBAVEZNOM KARANTINU
109161

IZVOR: Uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova ZDK

 Pozivamo građane da se pridržavaju uputa i mjera kriznih štabova, a sve one koji obnašaju funkcije vlasti na angažman, solidarnost i službu narodu.

Borimo se za zdravlje svakog čovjeka, borimo se za svako radno mjesto. Samo zajedno možemo pobijediti!

VLADA ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA