Direktor Porezne uprave otkrio koliko je ljudi ostalo bez posla od početka pandemije u FBiH

Direktor Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine Šerif Isović kazao je kako je od početka pandemije pa do danas broj zaposlenih u FBiH manji za 21.360 zaposlenika.

– Zaposlenici porezne uprave su za 23 radna dana obradili 28.551 odjavu zaposlenika ili 7.235 prijava zaposlenika, tako da prema zadnjim podacima, nažalost, u Federaciji imamo smanjenje broja zaposlenika od 21.360 – kazao je Isović.

Naglasio je da zaposlenici Porezne uprave u ovim teškim vremenima i u reduciranom broju uspijevaju da odgovore na ključni zadatke koje se pred njih stavljaju u ovom vremenu, te dodao da Porezna uprava ima dvojaku ulogu. Prva njena uloga je da je racionalno efikasna u prikupljanju javnih prihoda i s druge strane da bude kvalitetan, dobar i brz servis poreznim obveznicima.

Istakao je da se kontinuirano prati i javljanje fiskalnih uređaja na server Porezne uprave i vrši analiza rada svih poreznih obveznika.