Direkcija za ekonomsko planiranje BiH: Može se očekivati početak privatizacije BH Telecoma

“Poslije završene dubinske analize moguće је očekivati početak procesa privatizacije državnih preduzeća BH Telecom i HT Mostar, piše u zvaničnoj informaciji Direkcije za ekonomsko planiranje BiH koja je dostavljena državnim parlamentarcima.

Perspektive za period 2020-2022. godine, dokument koji daje proljetni preliminarni pregled predviđanja najznačajnijih ekonomskih kretanja u Bosni i Hercegovini, Direkcija za ekonomsko planiranje BiH je pripremila na osnovu analiza kretanja ekonomskih trendova BiH uzimajući u obzir međunarodne faktore koji utječu na ekonomski razvoj naše zemlje.

Ovaj analitički dokument koji je napravljen za potrebe rada Vijeća ministara BiH zasnovan је nа zvaničnim podacima statističkih sistema i agencija u Bosni i Hercegovini.

Privatizacija bi dovela do značajnog priliva stranih sredstava”, navodi se u izvještaju.