Ženska romska mreža „Uspjeh“ Bosne i Hercegovine | DESETA GODIŠNJICA

Ženska romska mreža “Uspjeh” Bosne i Hercegovine je neformalna mreža organizacija i pojedinki koje se bave pitanjima unapređenja položaja Romkinja u Bosni i Hercegovini, a koja je osnovana i pokrenuta na inicijativu Udruženja žena Romkinja “Bolja budućnost” Grada Tuzla. Mrežu čine organizacije i pojedinke koje udruženo djeluju na poboljšanju društvenog statusa romske nacionalne manjine sa akcentom na Romkinje u Bosni i Hercegovini.

Ženska romska mreža „Uspjeh“ BiH formirana je 13. juna 2010. godine.

Tim povodom, Ženska romska mreža „Uspjeh“ će simboličnim uličnim akcijama i podjelom promo materijala, obilježiti 10-u godišnjicu postojanja, te tom prilikom informisati javnost o svom dosadašnjem djelovanju i postignutim rezultatima.

Na gradskim trgovima 13. juna sa početkom od 12:00 sati u Visokom, Tuzli, Bijeljini, Kaknju i Prnjavoru uličnim akcijama i podjelom promo materijala obilježavamo 10 godina uspješnog djelovanja Ženske romske mreže BiH.

Ulična akcija u Visokom održat će se u subotu, 13. juna 2020. kod Gradskog kina sa početkom u 12:00 sati.

Ovom prilikom, želimo samo ukratko napomenuti neke od dosadašnjih aktivnosti Mreže:

• Organiziranje kampanje Mjesec dana ženskog romskog aktivizma od 2011. godine; Kampanja počinje 8. marta – Međunarodni dan žena, a završava 8. aprila – Svjetski dan Roma;

• Kreiranje Platforme za unapređenje prava i položaja Romkinja u Bosni i Hercegovini kao zagovaračkog mehanizma;

• Održavanje Tematske sjednice o položaju Romkinja u BiH u junu 2018. U Parlamentarnoj skupštini BiH;

• Realizacija niza humanitarnih intervencija koje su promijenile živote nekoliko stotina Romkinja;

• Redovno održavanje zagovaračkih sastanaka čiji je cilj kreiranje prostora za promjene koje će uticati na poboljšanje položaja Romkinja u BiH;

• Učešće na domaćim, regionalnim i međunarodnim konferencijama, kongresima i seminarima koji se tiču ženskih i ljudskih prava, posebno prava i položaja Romkinja;

• Provođenje različitih istraživanja na teme koje se direktno tiču Romkinja, gdje se rezultati istih koriste kao alata za zagovaranje i prezentiranje položaja Romkinja vlastima i društvu općenito;

Nadamo se da ćete svojim prisustvom podržati naš rad i pomoći nam u ostvarivanju naše misije, da jednoj od najugroženijih grupa stanovništva u BiH, Romkinjama, omogućimo ljepšu i bolju budućnost.

U.G. ORI “Budi mi prijatelj” Visoko