Danas je Svjetski dan zaštite prirode

Svjetski dan zaštite prirode obilježava se 28. jula/srpnja s ciljem širenja svijesti o prirodnim resursima, kojima planeta Zemlja obiluje, i njihovoj zaštiti. Neophodno je razumijeti značenje održivosti prirode te nastojati ka stvaranju navika koje će omogućiti ugodan život u skladu sa prirodom.

Rezultati mnogobrojnih studija ukazuju na to da provođenje više vremena u prirodi izuzetno utiče na poboljšanje kvaliteta života. Zdrav okoliš je osnov za stabilno i produktivno društvo. Zajedno moramo nastojati da štitimo i održivo upravljamo našim prirodnim resursima.

Postoje brojne prijetnje prirodi poput klimatskih promjena, globalnog zatopljavanja, deforestacije, smanjenja biodiverziteta, topljenja polarnih ledenih kapa, porast nivoa mora, porast zagađivača u okolišu i mnoge druge.

Bosna i Hercegovina se odlikuje jedinstvenim mozaikom visoke biološke raznolikosti, preduslov za takvo prirodno bogastvo leži u geomorfološkoj strukturi Bosne i Hercegovone i tri klimatske regije (kontinentalna, alpska i mediteranska), od sjevernih ravnica uz rijeku Savu do planinskih lanaca Dinarida i jadranske obale na jugu. Biološki i fizičkogeografski diverzitet prostora su ključni prirodni resursi koji u međusobnoj interakciji obezbjeđuju i obezbjeđivat će kvalitetnu osnovu za ljudski život.