Danas je Svjetski dan vida – 14. oktobar

Svjetski dan vida je  međunarodni dan svjesnosti o važnosti vida, a obilježava se svake godine, drugog četvrtka u oktobru. Cilj obilježavanja ovog datuma je slanje poruke stanovništvu da su neophodne redovne kontrole vida, ali i da osobe sa oštećenjem vida ne smiju biti diskriminirane, sa naglaskom na dječiji školski uzrast.

Prema procjenama Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) u svijetu je 285 miliona ljudi sa poremećajima vida, od kojih je 35 posto u mlađoj dobnoj skupini. U svijetu je 39 miliona osoba slijepo, od kojih je 18 posto u mlađoj dobnoj skupini. Prema podacima WHO svakih pet sekundi neko u svijetu izgubi vid. Prema podacima Međunarodne agencije za prevenciju sljepoće više od milion osoba u svijetu ne vidi dobro, jer ne može da si obezbijedi naočale. Da je pravovremena reakcija i odlazak ljekaru potrebna, pokazuje podatak da je kod čak tri od četiri osobe moguće izbjeći probleme sa vidom pravovremenim liječenjem. Osnovni pregled vida je među najjeftinijim ulaganjima u zdravstvu.

Preporuke

Susret sa slijepom osobom. Slijepoj osobi se treba obraćati smirenim glasom, dodirom, da bi ona bila sigurna da se govornik obraća upravo njoj. Kada se govornik odluči udaljiti od osobe sa oštećenim vidom, treba je obavijestiti o tome kako bi znala da govornik odlazi.

Hod sa slijepom osobom. Kada se želi hodati sa slijepom osobom, treba stati pored nje spuštenih ruku. Slijepa osoba drugu osobu uhvati za ruku iznad lakta koji je savijen. Ona će biti pola koraka iza druge osobe i pratit će ritam kretanja.

Stepenice. Svaki stepenik je problem za slijepu osobu. Obavezno je prije koraka ka gore ili ka dolje zastati kako bi slijepa osoba osjetila promjenu u položaju ruke. Na penjanje ili spuštanje uvijek treba upozoriti slijepu osobu.

Sjedanje sa slijepom osobom. Bez obzira sa koje strane da se prilazi stolici, ruku vodilju uvijek treba postaviti na naslon stolice. Taj pokret će uvijek slijepoj osobi pokazati položaj stolice i ona će moći sjesti.

Blizina vrata. Prilikom prolaska kroz vrata, obavezno ih treba otvoriti rukom vodiljom, jer će slijepa osoba tako znati smijer otvaranja vrata. Ukoliko slijepa osoba koristi štap, treba otvoriti vrata i propustiti je da samostalno prođe.

Pas vodič. Jedan od načina kretanja koji slijepoj osobi omogućava maksimalnu samostalnost i neovisnost od drugih je kretanje uz psa vodiča. Nikada ne treba ometati psa vodiča dok radi.