Danas 9. sjednica Gradskog vijeća Visoko: Dnevni red

Obavještava se javnost da će se 9. sjednica Gradskog vijeća Visoko
(saziv 2016 – 2020. godina) održati:

26.06.2020. godine (petak) u velikoj sali Kulturnog centra Altindag, sa početkom u 16.00 sati.

sa slijedećim:

D N E V N I M R E D O M

 1. Izvod iz zapisnika sa 8. redovne sjednice Gradskog vijeća Visoko,
 2. Nacrt odluke o usvajanju izmjena i dopuna Prostornog plana Grada Visoko 2014-2034. godina po skraćenom postupku,
  IZVJESTILAC: Jasna Zubić, šef Odsjeka za urbanizam
 3. Nacrt odluke o provođenju izmjena i dopuna Prostornog plana GradaVisoko 2014-2034.godina po skraćenom postupku,
  IZVJESTILAC: Jasna Zubić, šef Odsjeka za urbanizam
 4. Prijedlozi akata iz imovinsko- pravne oblasti-Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za provedbu zaključenog kupoprodajnog ugovora nekretnina po zahtjevu „Seoske kolibe- Village Cottages“ d.o.o. Sarajevo,
  IZVJESTILAC: Hamida Čatić, šef Odsjeka za imovinsko-pravne,geodetske poslove i katastar nekretnina
 5. Izvještaj o izvršenju Budžeta Grada Visoko za period 1.1.2020.- 31.03.2020.godine,
  IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica Gradonačelnice
 6. Izvještaj Štaba civilne zaštite Grada Visoko o aktivnostima povodom proglašenja nesreće uzrokovane pojavom koronavirusom (COVID-19) na području Federacije Bosne i Hercegovine,
  IZVJESTILAC: predstavnik Štaba civilne zaštite Grada Visoko
 7. Izvještaj o poslovanju javnih preduzeća Grada Visoko u 2019. godini, sa planom i programom rada javnih preduzeća i finansijskim planom za 2020. godinu
  Izvještaj o radu Nadzornih odbora javnih preduzeća u 2019. godini
  IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica Gradonačelnice,Suada Koljenović, predstavnik Grada u Skupštini javnih preduzeća , direktori i predsjednici nadzornih odbora javnih preduzeća
 8. Izvještaji o radu, sa finansijskim izvještajem Savjeta mjesnih zajednica Grada Visoko za 2019.godinu,
  IZVJESTILAC: predsjednici Savjeta mjesnih zajednica, Edina Ahmetović, pomoćnica Gradonačelnice, Edina Ferizović, pomoćnica Gradonačelnice
 9. Informacija o stanju lokalnih vodovoda, radu vodnih odbora lokalnih vodovoda i Izvještaj o poduzetim aktivnostima povodom analiza voda sa lokalnih vodovoda na području Grada Visoko u 2019.godini,
  IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica Gradonačelnice, Edina Ahmetović, pomoćnica Gradonačelnice
 10. Informacija o stanju i zaštiti životne sredine na području Grada Visoko, IZVJESTILAC: Emir Fejzović, pomoćnik Gradonačelnice
 11. Informacija o stanju i poslovanju privrede na području Grada Visoko i utvrđivanju prijedloga mjera za kreiranje boljeg poslovnog ambijenta, sa posebnim osvrtom na stanje u oblasti zapošljavanja za 2019. godinu,
  IZVJESTILAC: Suada Koljenović, šef Odsjeka za privredu
 12. Informacija o stanju poljoprivredne proizvodnje, realizovanim podrškama u 2019.godini i mjerama unaprijeđenja stanja u ovoj oblasti,
  IZVJESTILAC: Suada Koljenović, šef Odsjeka za privredu
 13. Informacija o razvoju turizma na području Grada Visoko u 2019.godini, aktivnosti i prijedlozi unaprijeđenja turističke ponude i sadržaja sa osvrtom na “Strategiju razvoja Općine Visoko 2016-2024”,
 14. Informacija o socijalnom stanju stanovništva na području Grada Visoko u 2019.godini,
  IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica Gradonačelnice i predstavnik JU Centar za socijalni rad Visoko
 15. Izvještaj o radu Zdravstvenog savjeta Grada Visoko za 2019.godinu,
  IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica Gradonačelnice i predstavnik Zdravstvenog savjeta Grada Visoko
 16. Vijećnička pitanja i inicijative.