Danas 30. sjednica Općinskog vijeća Visoko

Danas, 31. maja 2019., u Velikoj sali Općine Visoko održat će se 30. sjednica Općinskog vijeća Visoko sa slijedećim Dnevnim redom:

 1. Izvod iz zapisnika sa 29. sjednice Općinskog vijeća Visoko.
 2. Prijedlog privremene Statutarne odluke Grada Visoko.
  IZVJESTILAC: Zekija Omerbegović, sekretar Općinskog vijeća.
 3. Prijedlog odluke o usvajanju Regulacionog plana “Centar 3-I” Visoko.
  IZVJESTILAC: Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica načelnice.
 4. Prijedlog odluke o provođenju Regulacionog plana “Centar 3-I” Visoko.
  IZVJESTILAC: Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica načelnice.
 5. Prijedlog odluke o usvajanju Urbanističkog projekta Sebilj Visoko.
  IZVJESTILAC: Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica načelnice.
 6. Prijedlog odluke o provođenju Urbanističkog projekta Sebilj Visoko.
  IZVJESTILAC: Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica načelnice.
 7. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o obrazovanju Kolegija Općinskog vijeća Visoko saziva 2016-2020. godina.
  IZVJESTILAC: Zekija Omerbegović, sekretar Općinskog vijeća Visoko.
 8. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o imenovanju predsjednika, zamjenika predsjednika i članova stalnih radnih tijela Općinskog vijeća Visoko saziva 2016 – 2020. godina.
 9. Informacija o razvoju turizma na području Općine Visoko u 2018.godini i prijedlog mjera i aktivnosti za unapređenje  turističkih sadržaja  sa osvrtom  na “Strategiju razvoja turizma Općine Visoko 2016-2024 ”.
  IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica Općinske načelnice.
 10. Izvještaj o poslovanju javnih preduzeća u 2018. godini, sa planom i programom rada javnih preduzeća i finansijskim planom za 2019. godinu.
  Izvještaj o radu Nadzornih odbora javnih preduzeća u 2018. godini:
 • JKP „Visoko“ d.o.o. Visoko
 • JKP „Gradska groblja“ d.o.o. Visoko
 • JP „Visoko Ekoenergija“ d.o.o. Visoko

IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica Općinske načelnice, Suada Koljenović, predstavnik Općine u Skupštini javnih preduzeća, direktori i predsjednici nadzornih odbora javnih preduzeća.

 1. Vijećnička pitanja i inicijative.