Danas 2. sjednica Gradskog vijeća Visoko

U Velikoj sali Grada Visoko danas će se održati 2. sjednica Gradskog vijeća Visoko, sa slijedećim Dnevnim redom:

1. Izvod iz zapisnika sa 1. sjednice Gradskog vijeća Visoko.

2. Prijedlozi odluka o dodjeli javnih priznanja Grada Visoko za 2019.godinu.
IZVJESTILAC: Edin Džafić, predsjednik Komisije i Zekija Omerbegović, sekretar Gradskog vijeća Visoko

3. Prijedlog odluke o izgradnji, upravljanju, korištenju, zaštiti i održavanju mjesnih vodovoda na području Grada Visoko.
IZVJESTILAC: Suada Koljenović, šef Odsjeka za privredu

4. a) Prijedlog zaključka o davanju ovlaštenja predstavniku Grada Visoko u Skupštini JP “Visoko Ekoenergija” d.o.o. Visoko za razrješenje člana/predsjednika Nadzornog odbora “Visoko Ekoenergija” d.o.o. Visoko i imenovanje člana Nadzornog odbora JP “Visoko Ekoenergija” d.o.o. Visoko na kraći period.

b) Prijedlog Zaključka o utvrđivanju i oglašavanju pozicije za člana Nadzornog odbora JP “Visoko Ekoenergija” d.o.o. Visoko.

c) Prijedlog Zaključka o standardima i kriterijima za imenovanje člana Nadzornog odbora JP “Visoko Ekoenergija” d.o.o. Visoko.
IZVJESTILAC: Suada Koljenović, predstavnik Grada Visoko u Skupštini JP “Visoko Ekoenergija” d.o.o. Visoko i Zekija Omerbegović, sekretar Gradskog vijeća Visoko

5. a) Prijedlog zaključka o davanju ovlaštenja predstavniku Grada Visoko u Skupštini JKP “Visoko “d.o.o. Visoko za razrješenje člana Nadzornog odbora JKP “Visoko “d.o.o. Visoko i imenovanje  člana Nadzornog odbora JKP “Visoko” d.o.o.  na  kraći period.

b) Prijedlog Zaključka o utvrđivanju i oglašavanju pozicije za člana Nadzornog odbora JKP “Visoko” d.o.o. Visoko.

c) Prijedlog Zaključka o standardima i kriterijima za imenovanje člana Nadzornog odbora JKP “Visoko”d.o.o. Visoko.
IZVJESTILAC: Suada Koljenović, predstavnik Grada Visoko u Skupštini JKP “Visoko” d.o.o. Visoko i Zekija Omerbegović, sekretar Gradskog vijeća Visoko

6. Informacija o realizaciji Projekta dogradnje vodovodnog sistema na području Grada Visoko.
IZVJESTILAC: Emir Fejzović, pomoćnik Gradonačelnice

7. Informacija o stanju i zaštiti životne sredine na području Grada Visoko
IZVJESTILAC: Emir Fejzović, pomoćnik Gradonačelnice

8. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o obrazovanju Kolegija Gradskog vijeća Visoko saziva 2016 -2020. godina.
IZVJESTILAC: Zekija  Omerbegović, sekretar  Gradskog vijeća Visoko

9. Vijećnička pitanja i inicijative