Dan logoraša BiH – Centralna manifestacija održana u Jajcu

9. maj, Dan logoraša u Bosni i Hercegovini, obilježen je centralnom manifestacijom u Jajcu. Osim bosanskohercegovačkih predstavnika udruženja manifestaciji su prisustvovali i predstavnici logoraša iz Austrije, Irske i Švedske.

Analizirana je pozicija ove populacije u trenutnim društveno-političkim i ekonomsko-socijalnim dešavanjima, prezentovan dokumentarni film „Silovanje u ratu – nevidljivi ožiljci“, te donesen zaključak da Savez logoraša u Bosni i Hercegovini uzme aktivno učešće u obilježavanju Dana bijelih traka.

Prema riječima Seida Zimića, predsjednika općinskog udruženja logoraša Visoko, 31. maja Dan bijelih traka će prigodnim aktivnostima biti obilježen i u Visokom.