Da li se u Visokom obilježava “Dan Bošnjaka”

Protekle subote sam proveo više od pola dana tražeći informaciju da li se u Visokom i gdje obilježava “Dan Bošnjaka”, i nisam našao.

Razočaran, vratio sam se u stan i nekoliko puta sebi postavio pitanje: “Da li je ovo grad u koji si došao da živiš i umreš, kolijevka Bosanske države i Bošnjaštva”? Nisam, i ni danas ne znam odgovor.

Ešref Hadžić