Crveni križ Grada Visoko – „Ulaganje u budućnost je ulaganje u našu djecu“

Međunarodni dan djeteta – „Ulaganje u budućnost je ulaganje u našu djecu“

Međunarodni dan djeteta obilježava se svake godine 20.11. s ciljem boljeg razumijevanja, prihvatanja i dobrobiti sve djece.

Međunarodni dan djeteta prvo je proglasilo Ujedinjeno Kraljevstvo 1954. godine. Cilj je bio potaknuti sve zemlje da odrede i obilježe dan, najprije kako bi se potaknula međusobna razmjena i razumijevanje među djecom, ali i kako bi se pokrenule akcije koje će koristiti i promovirati dobrobit djece u svijetu.

Pet godina nakon toga na isti datum Generalna skupština Ujedinjenih nacija usvojila je Deklaraciju o pravima djeteta, a 20. 11.1989. Konvenciju o pravima djeteta. Konvenciju je potpisalo 196 država, čime je postala najbrže i najšire prihvaćen sporazum na području ljudskih prava u historiji.

U Bosni i Hercegovini Dan djeteta utvrđen je 1993. godine, kao dan za obilježavanje.

Ove godine Međunarodni dan djeteta obilježava se pod motom “Ulaganje u budućnost je ulaganje u našu djecu”.

Međunarodni dan djeteta nije samo dan za proslavu važnosti djeteta već je i dan za podizanje svijesti o djeci širom svijeta koja su doživjela nasilje u raznim oblicima zlostavljanja, iskorištavanja i diskriminacije.

Mnogo je djece koja osjećaju posljedice rata, jer su izmještena iz domova, odvojena od porodice, raseljena zbog oružanih sukoba i mogu pretrpjeti fizičke i psihičke traume.

Upravo zbog toga neophodno je raditi na podizanju svijesti javnog mnijenja o pravima djeteta, ali i poticanju organizacija koje se bave ljudskim pravima i slobodama na poduzimanje konkretnih koraka u zaštiti i unapređenju dječjih prava jer su ta prava temelj izgradnje naprednog društva.

Crveni križ Grada Visoko