Članovi TKD “BOSNA” stekli nova majstorska zvanja na seminaru Taekwondo saveza BiH u Sarajevu

Proteklog vikenda u hotelu Hills Sarajevo održan je trenerski seminar u organizaciji Taekwondo saveza Bosne i Hercegovine (TKDSBIH) u okviru kojeg su održane još tri aktivnosti:

  • Seminar za Kyorugi sudije;
  • Tehničke sudije
  • Majstorska zvanja/polaganja za crne pojaseve DAN/POM.

Seminar su vodili stručni ljudi iz oblasti medicine, informatike i sporta, a ukupno 53 kluba su licencirali svoje trenere i sudije za tekuću takmičarsku 2020 godinu.

Trenerski seminar uspješno su prošli naši treneri i asistenti: Edin Kajević Kaja, Elmin Kajević i Kerim Ahmetspahić. Sa najboljim ocjenama su ocijenjeni naši treneri i asistenti koji su pristupili ispitu – Kerim Ahmedspahić i Sajra Kajević.

Sudački seminar uspješno je prošla naša Pulo Anesa. Ispred Taekwondo Kolektiva “Bosna” polaganju za crne pojaseve pristupilo je 12 kandidata. Sedam kandidata je položilo za više crne pojaseve DAN/POOM, a pet nažalost nije.

Za crne pojaseve DAN/POOM položili su:

  • Kajević Almin – položen crni pojas 4 DAN
  • Ahmetspahić Kerim – položen crni pojas 3 DAN
  • Sajra Kajević – položen crni pojas 3 POOM
  • Amina Hrvat – položen crni pojas 2 POOM
  • Denin Knežević – položen crni pojas 1 DAN
  • Merjem Smailbegović – položen crni pojas 1 POOM
  • Mirnas Velić – položen crni pojas 1 POOM.

Sajra Kajević je na polaganju ispita za DAN/POOM zvanje, proglašena najspremnijom, sa najboljim ocjenama na ispitu za položen crni pojas 3 POOM, a također i naš Ahmedspahić Kerim proglašen je najboljim sa odličnim ocjenama na polaganju za majstorski pojas 3 DAN!

Za one koji nisu položili, više sreće na sljedećem polaganju – popravnom ispitu polaganja ispred TKD Saveza BiH.

Komisiju ispred TKD saveza BIH za polaganje crnih pojaseva i majstoriskih zvanja DAN/POOM su sačinjavali Emir Skopljak i Jakov Dolić, te im ovim putem čestitamo na korektnim ocjenama koje su dali svim polagačima.

Ovim putem od srca čestitamo našim trenerima, asistentima, sudijama i majstorima crnih pojaseva DAN/POOM na uspješno položenom seminaru i ispitima, a gdje su nam potvrdili i drugi da imamo kvalitetan kadar trenera-asistenata, koji rade sa našim članovima!

TAEKWONDO KOLEKTIV BOSNA