ČETRDESET I JEDNA SLIKA NA KONAKU U GALERIJI “LIKUM '76” U VISOKOM

Galerija “Likum '76” je profesionalno i nadahnuto postavila izložbu četrdeset i jedne slike u saradnji sa Hrvatskim kulturnim društvom “Napredak” iz Sarajeva.
Posjetiocima su se obratili i domaćini i gosti sa nizom informacija o tehničkim i umjetničkim karakteristikama izložbe. Gosti su Galeriji poklonili predivnu sliku u znak izvanredne saradnje koja je bila, jeste i bit će.
Četrdeset i jedna slika – slični motivi, a još više različiti, tehnike – što se ne daju precizno definisati i neke inovativne, ali uspješne. Dijalog posmatrača sa slikama nedorečen. Umjetnički eho obojen sa tri tačke.
/szž/