ČETIRI GODINE INZ-a: Postali prepoznatljiv brend u javnozdravstvenoj zaštiti zdravlja ljudi

Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica 21. oktobra obilježio je četvrtu godišnjicu uspješnog djelovanja.  Prije četiri godine, na osnovu odgovarajućih odluka Vlade i Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, objedinjen je rad dotadašnjih Zavoda za javno zdravstvo i Veterinarskog zavoda ovog kantona.

Bio je to početak stvaranja, na ovim prostorima jedinstvene institucije. Kasnije će biti formiran i Zavod za zaštitu bilja, čime je upotpunjen jedinstveni koncept “Jednog zdravlja” (One health), koji uspješno funkcionira u ovom Institutu, jedinom ove vrste na području Balkana.

Koncept “Jednog zdravlja” funkcionira na Zapadu, a podrazumijeva jedinstven pristup zdravlju ljudi, kroz brigu o zdravlju ljudi, onog što ljudi jedu, životinja i bilja, odnosno produkata životinjskog i biljnog porijekla, koje ljudi konzumiraju.

Pojednostavljeno, uzaludno je brinuti o zdravlju ljudi, ukoliko se ne vodi računa o ishrani i našem okruženju (životinje, biljke i zemljište).

Sveobuhvatnim, jedinstvenim i univerzalnim pristupom ovoj temi podiže se svijest građana da nema zdravog čovjeka bez zdravog okruženja, u svakom njegovom dijelu.

Sve to je bilo moguće zahvaljujući predanom radu “sastavnih dijelova” INZ-a, kao i dobroj procjeni menadžmenta da se dotadašnje dobre prakse primjene u budućem radu, a identificirani nedostaci uklone i sve zajedno iskoristi za ubrzani rast, kako broja i inteziteta poslova, tako i prihoda i broja poslovnih partnera.

Prepoznatljiv brend

– U protekle četiri godine procesa udruživanja, jedinstvenog djelovanja, rast i razvoj INZ-a, pozitivno poslovanje i rast vlastitih prihoda iz djelatnosti INZ-a, kao i unapređenje poslovanja u ZDK i cijeloj BiH su kontinuirani i to nam je “vjetar u leđa” da nastavimo primjenjivati ovaj koncept, koji ima sve više simpatizera i zagovarača i u drugim institucijama u BiH, ističe direktor INZ dr. Senad Huseinagić.

Svi poslovni parametri od vlastitih prihoda, preko broja laboratorijskih nalaza, uzoraka, ispitivanja, angažmana u svim oblastima su u porastu. To Institutu daje mogućnost da se širi, uvodi novosti u poslovanje i postaje sve prepoznatljiviji brend u cijeloj državi. Dodatni stimulans je organizaciona struktura i ljudski resursi, jer tri četvrtine zaposlenih čine visokoškolovani kadrovi, u starosnoj kombinaciji mladih i iskusnih stručnjaka u različitim oblastima.

Činjenica da je INZ veoma često jedina ili jedna od rijetkih institucija sa područja BiH i FBiH koja učestvuje ili je suorganizator međunarodnih naučnih skupova, konferencija i događaja, ukazuje na značaj i kompleksnost naučno-istraživačkog rada u ovoj instituciji.

Istovremeno, pokrenut je niz stručnih radova, projekata i studija, koji doprinose jačanju brenda INZ-a kao naučno-obrazovne institucije širokog spektra djelovanja.

– Stotine poslovnih partnera i saradnika od zapadne Bosne do juga Hercegovine pokazatelj su da se istrajavanje na kvalitetu i na održavanju ozbiljnog pristupa zdravlju ljudi, kontroli hrane i vode i ozbiljnosti posvećivanja svakom klijentu su naša prednost. Nema domaćinstva u BiH, ali i sve češće i u okolnim državama, koje nije bilo u prilici da putem više od 400 medija, web portala i RTV stanica,  koji su prenosili naše objave, čuju riječ struke i nauke o nizu zdravstvenih problema, bolesti, izazova modernog života. Samo u ovoj godini plasirali gotovo 200 pojedinačnih informacija i vijesti javno-zdravstvenog karaktera, te gotovo svakog dana bili u domovima naših sugrađana, šireći priču i značaj “Jednog zdravlja” jedinstvenog i sveobuhvatnog pristupa zdravlju čovjeka, kojeg promoviramo kroz naš rad, ističe dr. Huseinagić.

Beskrajan niz projekata

Nemoguće je nabrojati u kojim sve projektima, aktivnostima i poslovima su trenutno timovi INZ-a. Ipak, moguće je istaći neke, od ekoloških projekata na vodotocima, tretiranju otpadnih i industrijskih voda, do analiza rada sa otpadom na farmama.

Paralelno s tim, u svim školama se provode skrininzi vida, sluha, lokomotornog sistema, aktivnosti sa Upravom policije MUP-a ZDK na temu sigurnosti, edukativne aktivnosti iz oblasti mentalnog i reproduktivnog zdravlja, dok se u ZDK provode i aktivnosti na promociji zdravlja i promociji značaja zaštite bilja i proizvodnje hrane putem održavanja predavanja, konferencija i radionica širom Kantona.

Od vrtića, škola, fakulteta, pa do udruženja građana, institucija i organizacija, stotine hiljada osoba su tokom godine, svakog dana, u kontaktu sa zaposlenicima INZ-a.

Lista se ne završava ni tu, jer timovi INZ-a rade kontinuirano širom FBiH putem komercijalnih angažmana u poslovima deratizacije, dezinfekcije i dezinsekcije, sanitarnog minimuma i sanitarnih pregleda, a svake godine se obavi preko deset hiljada pojedinačnih laboratorijskih nalaza u nekoliko laboratorija INZ-a.

– U proteklih nekoliko mjeseci naši stručnjaci su imali stručne radove, izlagali na kongresima ili učestvovali na konferencijama od Podgorice, Ohrida, Novog Sada, Zagreba, Opatije, Beča i Sarajeva, do lokalnih skupova i specifičnih udruženja i zajednica poput pčelara u Nemili, porodilja u Tešnju ili proizvođača mesa u Visokom.  Tu smo za sve one koji žele da čuju riječ stručnjaka, a tu smo i za sve one koji uz našu asistenciju naučena znanja žele i praktično primijeniti, ističe Huseinagić.

Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica