CEPS: „POSTANI IT INŽENJER I PRONAĐI POSAO ODMAH“

Informacijske Tehnologije CEPS

Ulaganje u obrazovanje je budućnost, kako svakog pojedinca zasebno, tako i društva u cjelini. Mnogi mladi ljudi još se nisu opredjelili šta studirati, koji smjer odabrati? Kako bismo im pomogli, pokrenuli smo studijski program Informacijske tehnologije, sa smjerom Informacijski sistemi i tehnologije. Program za temeljni cilj ima kvalitetnu edukaciju studenata koji će moći uspješno raditi na planiranju, projektiranju, izgradnji i održavanju informacijskih sistema u privatnom i javnom sektoru.

Nastava se izvodi na prvom ciklusu studija i rezultira sa 180, odnosno 240 ECTS bodova. Studij traje tri i četiri godine, a izvodi se kao redovni i vanredni. Studijski program je usklađen sa zahtjevima Bolonjskog procesa i prepoznat je u prostoru visokog obrazovanja u Bosni i Hercegovini.

Predavanja drže priznati IT stručnjaci iz Bosne i Hercegovine i inostranstva. Kombinacija modernih programerskih vještina i zvanja Bakalaureat/Bachelor – inženjer informacijskih sistema i tehnologija koje stičete nakon studija omogućit će Vam da ostvarite uspješnu karijeru na najprofitabilnijim pozicijama u oblasti informacijskih tehnologija.

Nastavni Plan i Program

Nastavni program povezuje sistemski pristup i metode sa temeljnim inženjerskim znanjima iz domene informacijskih tehnologija. Tehnologija se promatra u širem smislu tako da uključuje integralno promatranje tehničkih rješenja. Razumijevanje i modeliranje organizacijskih procesa i potrebne informacijske podrške daje osnovu za uspješno poslovanje i djelovanje.

Predavanja i vježbe u sklopu studija prilagođena su i zaposlenim osobama koje zbog svojih profesionalnih obaveza nisu u mogućnosti redovno pohađati nastavu. Vanrednim studentima su omogućene i individualne konsultacije uz mentorstvo, a nastavu je moguće pratiti i putem online softverske podrške „euniversity“.

Školovanjem na CEPS-u steći ćete praktične vještine i iskustva potrebna za rad na odgovornim i dobro plaćenim pozicijama u velikim IT kompanijama. Uslovi za rad i moderni nastavni program prilagođeni su potrebama ambicioznih ljudi koji su zainteresovani za usavršavanje i pronalazak visoko plaćenih poslova.

 CISCO Academy

Na CEPS-u se najuspješnijim studentima omogućuje besplatno pohađanje i polaganje „Cisco akademije mrežnih tehnologija“ čiji su certfikati iznimno traženi i priznati u Evropskoj uniji.

CISCO (Cisco Networking Academy) je globalni edukacijski program koji polaznicima omogućuje stjecanje osnovnih ICT znanja i vještina u oblasti dizajna, izgradnje i upravljanja računarskim mrežama. Omogućava pristup interaktivnim alatima, praktičnim treninzima i mrežnim simulacijama u cilju razvoja vještina koje će polaznicima pomoći u ostvarenju karijere u oblasti ICT u skoro svim vrstama industrije i poslovanja širom svijeta.

 Postani IT stručnjak

Potražnja za IT stručnjacima u stalnom je porastu, kako u Bosni i Hercegovini, tako i u cijeloj Evropi. Trenutačna potreba za IT stručnjacima premašuje broj dostupnih profesionalaca, što znači da svršene IT studente očekuju odlične poslovne prilike u Bosni i Hercegovini i šire.

Izaberite zanimljivu i dinamičnu karijeru za kojom će potražnja rasti i u budućnosti. Ne pristajte na kompromis kada je Vaša budućnost u pitanju!

 Upiši studij Informacijske Tehnologije

Ako ste u potrazi za jedinstvenim obrazovnim iskustvom, kojim ćete steći znanje i vještine koje su potrebne za uspjeh u poslovnom svijetu, studijski program Informacijske tehnologije je idealan odabir. Uz male studentske grupe i uz veliku akademsku i administrativnu podršku, možemo jamčiti lični i savremeni pristup obrazovanju svakom našem studentu.

Na studij se mogu upisati osobe sa završenom četverogodišnjom srednjom školom u Bosni i Hercegovini, kao i strani državljani i osobe bez državljanstva sa završenom srednjom školom u inostranstvu, nakon izvršene nostrifikacije, osobe koje imaju završenu višu školu zdravstvene struke, te prelaznici sa drugih visokoškolskih institucija.

Kontakti

Visoka škola “CEPS-Centar za poslovne studije” u Kiseljaku

Ul. Josipa bana Jelačića b.b., 71250 Kiseljak

Telefoni: +387 (0)30 875 208 ili +387 (0)30 875 221

Web.: www.ceps.edu.ba

E-mail: info@ceps.edu.ba

https://www.facebook.com/CEPS.Kiseljak/