Cementara Kakanj ugrožava prevoznike smanjenjem cijena prevoza

Cementara Kakanj je odlučila smanjiti cijenu usluga prevoznicima za 10%, navodno zbog smanjenja cijena goriva na tržištu.

Zbog toga su prevoznici odlučili da pred Tvornicom cementa Kakanj organizuju potpisivanje peticije s ciljem zaštite svojih prava na rad.

Dok cementara iz susjedstva; splitska, povećava usluge prevoznicima za 20%, onima koji dovoze u BiH za 100 do 150 maraka zavisno od destinacije – prevoznici koji rade za kakanjsku cementaru našli su se u teškoj situaciji.

Zbog novonastale situacije – pandemije koja je proglašena, prevoznici imaju otežane uslove rada, duža čekanja na graničnim prelazima i veći rizik po vlastito zdravlje, ali i zdravlje porodica.

S druge strane, kakanjska cementara je u posljednje dvije godine povećala cijene svojih proizvoda, a da za takvo što nije imala niti jedan razlog. Osim toga sumnja se da u procesu proizvodnje koriste – spaljuju RDF otpad koji svakodnevno dolazi iz Italije, te stare gume i sličan otpad.

Peticija koju će danas potpisati i predati nadležnima u kaknjskoj cementari mogla bi ostati u sjeni korona virusa, ali prevoznici su odlučni da štite svoja prava na rad i adekvatno valorizovanje istog.

Iznenađuje činjenica da se kakanjska cementara odlučila na ovakav potez kada cijene prevoza na tržištu rastu zbog novonastale situacije u kojoj prevoznici održavaju funkcionalnim sve društvene potrebe.