BROVIS DD Visoko objavljuje konkurs za prijem u radni odnos

BROVIS DD Visoko objavljuje konkurs za sljedeće radno mjesto:

Radno mjesto: RUKOVALAC PROCESA U ORGANIZACIONOJ JEDINICI KAFILERIJA

Broj izvršilaca: Tri (3)

Stepen stručne spreme: KV – VKV

Vrsta stručne spreme: Mašinbravar

Složenost poslova: Srednja

Potrebno iskustvo: 1 godina

Posebni uslovi / znanja: Iskustvo u radu s opremom u prehrambenoj industriji

Probni rad: 3 mjeseca

Opis poslova: Praćenje procesa proizvodnje, obilazak i nadzor svih procesa u Kafileriji i sistemu za prečišćavanje vode, osnovno održavanje i servisiranje opreme, evidentiranje korektivnih i drugih akcija i zahvata na opremi, vođenje svih obaveza po mehaničkim karakteristikama opreme, koordinacija sa rukovaocima procesne opreme u Kafileriji, angažovanje pomoćnih radnika i drugi poslovi po nalogu i zahtjevima proizvodnog procesa.

Ovlašćenja: i odgovornosti Odgovoran za osnovno održavanje opreme i praćenje procesa proizvodnje, evidentiranje i vođenje dokumentacije o osnovnom održavanju.

Radno vrijeme: U smjenama – prva, druga, po potrebi i treća

Mjesto rada: Kafilerija

Uslovi rada: Opći

Pol: Muški

Vrsta radnog odnosa: Definisano ugovorom

Ukoliko ste zainteresirani za gore navedenu poziciju, prijavu za posao, kraću biografiju sa kontakt podacima pošaljite  poštom na adresu:

BROVIS D.D. VISOKO, UL: DOBRINJE BB, VISOKO, 71305 DONJE MOŠTRE

– sa naznakom za konkurs,

ili na e-mail: pravnasluzba.brovis@akovagroup.com

Oglas ostaje otvoren 10 dana od dana objavljivanja.

Kandidati koji uđu u uži izbor bit će obaviješteni.