Brojne aktivnosti visočkih izviđača

U vremenskom periodu od kraja marta do početka juna (3 mjeseca) naš Odred je osim redovnih aktivnosti realizovao u saradnji sa udruženjim RUSAG i Udruženjem vegana i veganki BiH (VIVA BiH) sudjelovao u relizaciji 2 projekta:

– Tvrtko je i moj kralj i
– Moj veganski mjesec.

Tokom realizacije aktivnosti ovih projekata, naši izviđači su:

– održali online 7 radionica, gdje smo kuhali jela napravljena prema veganskom principu,
– održali “Iftar pod zvijezdama”
– ispred našeg Doma izviđača,
– postavili promotivni štand projekta, tokom kojeg su naši izviđači podijelii prolaznicima napravljena veganska jela,
– održali online radionicu bakroreza (prenosa otiska na metalnu foliju), sa temom vezanom za historij BiH,
– održali online radionicu prenosa otiska na linoleum, sa temom vezanom za historiju BiH
– posjetili istorijsko mjesto Bobovac (Kraljeva sutjeska) sa našim prijateljima iz O.I. “Vrba”, gdje su provedene izviđačke aktivnosti i historijski čas na lokaciji,- oslikali mural u našem gradu + organizovali izlet na izletište Ravne, gdje smo izvršili čišćenje od smeća lokacije.

Ukoliko bi računali volonterske sate provedene na ovim aktivnostima, onda bi u brojkama izgledalo ovako:

– 1 osoba koja je učestvovala u svim navedenim aktivnostima je provela cca 60 volonterskih sati, ako preračunamo u dane to je nešto oko 3 puna dana, ili ako računamo po 8 sati dnevno, to je otprilike 7 dana ili čitavu sedmicu je posvetila izviđačima.

– Ako računamo da je u aktivnostima učestvovalo prosječno 30 izviđača, tada je brojka volonterskih sati cca 1800 sati.

U navedeno vrijeme ne ulazi vrijeme koje su utrošili naši vodnici, članovi štaba Odreda u planiranje, pripremu i aktivnosti poslije realizacije istih (izvještaji, vraćanje opreme u Dom izviđača…).

Ovom prilikom se želimo – zahvaliti našim prijateljima iz RUSAG-a i VIVA BiH na mogućnosti učešća i realizaciji aktivnosti projekta i- zahvaliti našim vodnicima i izviđačima koje su omogućile realizaciju svih navedenih aktivnosti.

Odred izviđača Visoko – FB Page