BRICINE HALAL PARE

Nekada u stari vakat prije odlaska na hadž išlo se do brice kako bi se mijenjao novac s njim, jer se smatralo da je novac od brice pošteno zarađen i da je halal.

Za vrijedne bricine ruke često kažemo “pozlatile” mu se, a jedan od najpoznatijih visočkih brica je majstor svog zanata – Sejo Čaušević.

Bliži nam se kurban ili hadžijski bajram, pa su priče o halal parama sve aktuelnije. Danas je teško je pronaći pravog bricu, a i para je sve manje.

Živio nama naš dobri Sejo – brico par excellence!