Biro Visoko: Zbog koronavirusa poseban režim rada

U skladu sa Naredbom direktora Službe za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona, te preporukama Kriznog štaba ZDK-a i Federalnog ministarstva zdravstva, obavještavamo se korisnike usluga o slijedećem:

Rad sa strankama od 13. marta 2020. godine odvijat će se u terminu od 8 do 12 sati.

Sva redovna javljanja koja su u periodu 13. marta do 31. marta 2020. godine odgađaju se za mjesec april. Shodno tome, nezaposlene osobe koje budu propustile rok redovnog javljanja u periodu 13. – 31. mart 2020. godine neće biti brisane sa evidencije zbog nejavljanja.

Maksimalan broj stranaka koje mogu boraviti u zgradi Biroa rada Visoko je pet (5).

Preporučuje se da nezaposlene osobe informacije o pravima i obavezama traže telefonskim putem na broj 032/731-620 ili putem maila biro.visoko@zdk.szz.ba.

Obavijest ostaje na snazi do 31. marta 2020. godine ili do njenog pismenog opoziva.

Služba za zapošljavanje ZDK – biro Visoko