Bilten aktivnosti PS Visoko za 4. i 5. maj

Na području PS Visoko u navedenom periodu prijavljeno je jedno krivično djelo krađe i jedno krivično djelo oštećenja tuđe stvari.

Evidentirano je ukupno 11 slučajeva narušavanja javnog reda i mira, koji se odnose na kršenje naredbi Federalnog štaba civilne zaštite (zabrana kretanja određenim licima, nošenje maske, zabrana javnog okupljanja, socijalna distanca, zabrana rada ugostiteljskih
objekata i slično).

Nije bilo izvršenih uviđaja saobraćajnih nezgoda.

Policijski službenici su, pored redovnih poslova i zadataka na održavanju povoljnog sigurnosnog ambijenta, vršili terenske kontrole poštivanja izdatih rješenja nadležnih inspekcija o ograničenom kretanju-izolaciji osoba te vršili kontrolu poštivanja zabrane
rada određenih objekata kao i provjeru anonimnih prijava o kretanju lica koja su došla u grad Visoko iz zemalja koje su pogođene pandemijom Corona virusa te vršili asistencije gradskim inspekcijskim organima te JU Dom zdravlja sa poliklinikom Visoko u obavljanju poslova iz njihove nadležnosti.

Na zahtjev građana izvršeno je 9 intervencija.

Policijska stanica Visoko