Bilten aktivnosti Policijske stanice Visoko za period 8 – 10. maj 2020. godine

Na području PS u navedenom periodu, prijavljena su dva krivična djela teške krađe i jedno krivično djelo izazivanja oće opasnosti.

Evidentirano je ukupno 45 slučajeva narušavanja javnog reda i mira od kojih se 42 prekršaja odnose na kršenje naredbi Federalnog štaba civilne zaštite ( zabrana kretanja određenim licima, nošenje maske, zabrana javnog okupljanja, socijalna distanca, zabrana rada ugostiteljskih objekata i slično), jedan slučaj fizičkog napada na drugog i dva slučaja naročito drskog ponašanja. · Nije bilo izvršenih uviđaja saobraćajnih nezgoda.

Policijski službenici su, pored redovnih poslova i zadataka na održavanju povoljnog sigurnosnog ambijenta, vršili terenske kontrole poštivanja izdatih rješenja nadležnih inspekcija o ograničenom kretanju-izolaciji osoba te vršili kontrolu poštivanja zabrane rada određenih objekata kao i provjeru anonimnih prijava o kretanju lica koja su došla u grad Visoko iz zemalja koje su pogođene pandemijom Corona virusa te vršili asistencije gradskim inspekcijskim organima te JU Dom zdravlja Visoko u obavljanju poslova iz njihove nadležnosti.

Na zahtjev građana izvršeno je 10 intervencija.

POLICIJSKA STANICA VISOKO