Bilten aktivnosti Policijske stanice Visoko za period 30 – 31. maj 2020. godine

• Na području PS nije bilo prijavljenih krivičnih djela.
• Evidentirana su dva narušavanja javnog reda i mira naročito drskim ponašanjem.
• Izvršen je uviđaj na licu mjesta jedne saobraćajne nezgode u kojoj nije bilo povrijeđenih lica dok je na vozilima pričinjena manja materijalna šteta.
• Izvršena je kontrola 26 vozača motornih vozila kojom prilikom je uručeno 16 prekršajnih naloga.
• Na zahtjev građana izvršeno je 12 intervencija.
• Policijski službenici su, pored redovnih poslova i zadataka na održavanju povoljnog sigurnosnog ambijenta, vršili asistencije gradskim inspekcijskim organima te JU Dom zdravlja Visoko u obavljanju poslova iz njihove nadležnosti.

POLICIJSKA STANICA VISOKO