Bilten aktivnosti Policijske stanice Visoko za period 20-22. mart 2020. godine

Na području PS Visoko, u prethodnom periodu, prijavljena su  3 krivična djela i to: ugrožavanje sigurnosti, krađa i teška krađa.

Evidentirana su dva slučaja narušavanja javnog reda i mira nepostupanjem po naredbi ovlaštenog službenog lica – rješenju o ograničenom kretanju i jedan prekršaj fizičkim napadom na drugog.

Izvršeni su uviđaji na licu mjesta 3 saobraćajne nezgode u kojima nije bilo povrijeđenih lica dok je na vozilima pričinjena manja materijalna šteta.

Policijski službenici su, pored redovnih poslova i zadataka na održavanju povoljnog sigurnosnog ambijenta,  vršili terenske kontrole poštivanja izdatih rješenja nadležnih inspekcija o ograničenom kretanju-izolaciji osoba te vršili kontrolu poštivanja zabrane rada određenih objekata kao i provjeru anonimnih prijava o kretanju lica koja su došla u grad Visoko iz zemalja koje su pogođene pandemijom Corona virusa, te vršili asistencije gradskim inspekcijskim organima i JU Dom zdravlja sa poliklinikom Visoko u obavljanju poslova iz njihove nadležnosti.

Na zahtjev građana izvršeno je 19 intervencija.

POLICIJSKA STANICA VISOKO