Bilten aktivnosti Policijske stanice Visoko za period 14 – 17. maj 2020. godine

Na području PS u navedenom periodu prijavljeno je jedno krivično djelo teške tjelesne povrede

Evidentirano je ukupno 14 slučajeva narušavanja javnog reda i mira od kojih se 13 odnose na kršenje naredbi Federalnog štaba civilne zaštite (nošenje maske, zabrana javnog okupljanja, socijalna distanca), te jedan prekršaj iz oblasti Zakona o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije u ZDK.

Izvršeni su uviđaji na licu mjesta 3 saobraćajne nezgode u kojima nije bilo povrijeđenih lica dok je na vozilima pričinjena manja materijalna šteta.

Policijski službenici su, pored redovnih poslova i zadataka na održavanju povoljnog sigurnosnog ambijenta,  vršili terenske kontrole poštivanja izdatih rješenja nadležnih inspekcija o ograničenom kretanju-izolaciji osoba. te vršili kontrolu poštivanja zabrane rada određenih objekata kao i provjeru anonimnih prijava o kretanju lica koja su došla u grad Visoko iz zemalja koje su pogođene pandemijom Corona virusa, vršili asistencije gradskim inspekcijskim organima te JU Dom zdravlja Visoko u obavljanju poslova iz njihove nadležnosti.

Na zahtjev građana izvršeno je 16 intervencija.

POLICIJSKA STANICA VISOKO