Bilten aktivnosti Policijske stanice Visoko za period 01. – 29. april 2020. godine

Na području PS Visoko u navedenom periodu prijavljeno je 11 krivičnih djela i to:

Jedno krivično djelo ugrožavanja sigurnosti, 3 krivična djela nasilja u porodici, 1 krivično djelo posjedovanja i omogućavanja uživanja opojne droge, 1 krivično djelo teške krađe, 2 krivična djela oštećenja tuđe stvari, 1 krivično djelo nasilničkog ponašanja, 1 krivično djelo nedozvoljenog držanja oružja ili eksplozivnih sredstava, te 1 krivično djelo izazivanja opće opasnosti. Prema navedenom, u mjesecu aprilu, evidentiran je najmanji broj počinjenih krivičnih djela u posljednje 3 godine.

• Evidentirano je ukupno 147 slučajeva narušavanja javnog reda i mira, od čega se 133 prekršaja odnose na kršenje naredbi Federalnog štaba civilne zaštite (zabrana kretanja određenim licima, nošenje maske, zabrana javnog okupljanja, socijalna distanca, zabrana rada ugostiteljskih objekata i slično), 12 prekršaja počinjenih naročito drskim ponašanjem, te 2 prekršaja počinjena fizičkim napadom na drugog.

• Izvršeni su uviđaji na licu mjesta 17 saobraćajnih nezgoda u kojima je jedno lice zadobilo teške tjelesne povrede, 9 lica lakše tjelesne povrede dok je na vozilima pričinjena materijalna šteta.

• Policijski službenici su, pored redovnih poslova i zadataka na održavanju povoljnog sigurnosnog ambijenta, vršili terenske kontrole poštivanja izdatih rješenja nadležnih inspekcija o ograničenom kretanju-izolaciji osoba, te vršili kontrolu poštivanja zabrane rada određenih objekata, kao i provjeru anonimnih prijava o kretanju lica koja su došla u grad Visoko iz zemalja koje su pogođene pandemijom Corona virusa, te vršili asistencije gradskim inspekcijskim organima i JU Dom zdravlja sa poliklinikom Visoko u obavljanju poslova iz njihove nadležnosti.

• Na zahtjev građana izvršeno je 139 intervencija.

S poštovanjem.

POLICIJSKA STANICA VISOKO