Bilten aktivnosti Policijske stanice Visoko za 19. mart 2020. godine

• Na području PS Visoko nije bilo prijavljenih krivičnih djela.

• Evidentirana su dva slučaja narušavanja javnog reda i mira nepostupanjem po naredbi ovlaštenog službenog lica – rješenju o ograničenom kretanju, jedan prekršaj fizičkim napadom na drugog te jedan prekršaj naročito drskim ponašanjem.

• Nije bilo izvršenih uviđaja na licu mjesta saobraćajnih nezgoda.

• Policijski službenici su, pored redovnih poslova i zadataka na održavanju povoljnog sigurnosnog ambijenta,  vršili terenske kontrole poštivanja izdatih rješenja nadležnih inspekcija o ograničenom kretanju-izolaciji osoba te vršili kontrolu poštivanja zabrane rada određenih objekata kao i provjeru anonimnih prijava o kretanju lica koja su došla u grad Visoko iz zemalja koje su pogođene pandemijom Corona virusa.

• Na zahtjev građana izvršeno je 6 intervencija.