Bilten aktivnosti Policijske stanice Visoko za 19. i 20. maj 2020. godine

Na području PS prijavljeno je jedno krivično djelo teške krađe.

Evidentirano je ukupno 16 slučajeva narušavanja javnog reda i mira  koji se odnose na kršenje naredbi Federalnog štaba civilne zaštite (nošenje maske, socijalna distanca).

Izvršeni su uviđaji na licu mjesta 2 saobraćajne nezgode u kojima je jedno lice zadobilo lakše tjelesne povrede, dok je na vozilima pričinjena manja materijalna šteta.

Policijski službenici su, pored redovnih poslova i zadataka na održavanju povoljnog sigurnosnog ambijenta,  vršili terenske kontrole poštivanja izdatih rješenja nadležnih inspekcija o ograničenom kretanju-izolaciji osoba, te vršili kontrolu poštivanja zabrane rada određenih objekata kao i provjeru anonimnih prijava o kretanju lica koja su došla u grad Visoko iz zemalja koje su pogođene pandemijom Corona virusa, vršili asistencije gradskim inspekcijskim organima i JU Dom zdravlja Visoko u obavljanju poslova iz njihove nadležnosti.

Na zahtjev građana izvršeno je 12 intervencija.

POLICIJSKA STANICA VISOKO