Bilten aktivnosti Policijske stanice Visoko za 13. maj 2020. godine

Na području PS prijavljeno je jedno krivično djelo ugrožavanja sigurnosti.

Evidentirano je ukupno 11 slučajeva narušavanja javnog reda i mira od kojih se 10 prekršaja odnosi na kršenje naredbi Federalnog štaba civilne zaštite (zabrana kretanja određenim licima, nošenje maske, zabrana javnog okupljanja, socijalna distanca, zabrana rada ugostiteljskih objekata i slično), te 1 prekršaj naročito drskim ponašanjem.

Nije bilo izvršenih uviđaj saobraćajnih nezgoda.

Policijski službenici su, pored redovnih poslova i zadataka na održavanju povoljnog sigurnosnog ambijenta, vršili terenske kontrole poštivanja izdatih rješenja nadležnih inspekcija o ograničenom kretanju-izolaciji osoba, te vršili kontrolu poštivanja zabrane rada određenih objekata kao i provjeru anonimnih prijava o kretanju lica koja su došla u grad Visoko iz zemalja koje su pogođene pandemijom Corona virusa, te vršili asistencije gradskim inspekcijskim organima i JU Dom zdravlja Visoko u obavljanju poslova iz njihove nadležnosti.

Na zahtjev građana izvršeno je 10 intervencija.

POLICIJSKA STANICA VISOKO