Bilten aktivnosti Policijske stanice Visoko za 12.05.2020.

  • Na području PS nije bilo prijavljenih krivičnih djela.
  • Evidentirano je ukupno 7 slučajeva narušavanja javnog reda i mira od kojih se 5 prekršaja odnose na kršenje naredbi Federalnog štaba civilne zaštite ( zabrana kretanja određenim licima, nošenje maske, zabrana javnog okupljanja, socijalna distanca, zabrana rada ugostiteljskih objekata i slično) te 2 prekršaja naročito drskim ponašanjem.
  • Izvršeni su uviđaji na licu mjesta 2 saobraćajne nezgode u kojima nije bilo povrijeđenih lica dok je na vozilima pričinjena manja materijalna šteta.
  • Policijski službenici su, pored redovnih poslova i zadataka na održavanju povoljnog sigurnosnog ambijenta, vršili terenske kontrole poštivanja izdatih rješenja nadležnih inspekcija o ograničenom kretanju-izolaciji osoba te vršili kontrolu poštivanja zabrane rada određenih objekata kao i provjeru anonimnih prijava o kretanju lica koja su došla u grad Visoko iz zemalja koje su pogođene pandemijom Corona virusa te vršili asistencije gradskim inspekcijskim organima te JU Dom zdravlja Visoko u obavljanju poslova iz njihove nadležnosti.
  • Na zahtjev građana izvršeno je 5 intervencija.                                                               

POLICIJSKA STANICA VISOKO