Bilten aktivnosti Policijske stanice Visoko za 1. juni 2020. godine

  • Na području PS prijavljeno je jedno krivično djelo teške krađe.
  • Evidentirana su tri narušavanja javnog reda i mira fizičkim napadom na drugog i naročito drskim ponašanjem.
  • Izvršeni su uviđaji na licu mjesta 3 saobraćajne nezgode u kojima je jedno lice zadobilo lakše tjelesne povrede dok je na vozilima pričinjena manja materijalna šteta.
  • Izvršena je kontrola 30 vozača motornih vozila kojom prilikom je uručeno 13 prekršajnih naloga.
  • Na zahtjev građana izvršeno je 9 intervencija.
  • Policijski službenici su, pored redovnih poslova i zadataka na održavanju povoljnog sigurnosnog ambijenta, vršili asistencije gradskim inspekcijskim organima te JU Dom zdravlja Visoko u obavljanju poslova iz njihove nadležnosti.

                        

POLICIJSKA STANICA VISOKO