BIHAMK: Kampanja ‘Ovo je moja ulica – Želim sigurno do škole’

Prema statističkim podacima u saobraćajnim nesrećama u posljednjih deset godina život je izgubilo oko dva miliona djece i mladih ljudi, dok ih je 100 miliona pretrpjelo lakše ili teže ozlijede. Podaci Svjetske zdravstvene organizacije ukazuju na činjenicu da su saobraćajne nezgode postale vodeći uzrok smrtnosti djece i mladih ljudi starosti između 5 i 29 godina u svijetu.

Iz tih razloga Bosanskohercegovački auto-moto klub (BIHAMK) u saradnji sa JP Ceste FBiH, a pod pokroviteljstvom Međunarodne automobilističke asocijacije (FIA) tokom oktobra 2020. godine započeo je realizaciju kampanje “Ovo je moja ulica – Želim sigurno do škole“.

Kampanja ima za cilj pokretanje inicijative da se djeci osigura siguran put do škole, jer ceste koje imaju visoke sigurnosne standarde mogu biti od presudnog značaja za sigurnost ranjivih korisnika, a posebno djece, saopćeno je iz BIHAMK-a.

Prije same realizacije kampanje BIHAMK je proveo istraživanje o stanju cestovne infrastrukture u blizini osnovnih škola i u skladu sa prikupljenim podacima planira provođenje operativnog i infrastrukturnog rješenja smirenja saobraćaja tj. postavljanje 12 posebnih  saobraćajnih znakova upozorenja – statičnih policajaca u blizini šest osnovnih škola – OŠ ”Ostrožac” Jablanica, OŠ “Ruđera Boškovića” Grude, OŠ “Kladanj” Kladanj, OŠ “Skokovi” Cazin, OŠ “Ustikolina” Goražde i OŠ”Fra Marijan Šunjić” Novi Travnik.

Shodno istraživanju navedene škole nalaze na najopasnijim lokalitetima (u blizini magistralnih cesta) u Bosni i Hercegovini, a sve s ciljem smanjenja brzine kretanja motornih vozila, odnosno povećanja sigurnosti djece u saobraćaju.

Pored navedenog u okviru navedene kampanje BIHAMK je pokrenuo online peticiju kojom nastoji povećati svijest roditelja, nastavnika, medija i političara o značaju cestovne infrastrukture u blizini škola za sigurnost djece u saobraćaju.

BIHAMK poziva sve da  potpišu ovu peticiju i podrže  inicijativu za siguran put do škole mališana.

VIDEO