Bez usvojenih amandmana | IZVJEŠTAJ SA 5. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA VISOKO

U Velikoj sali Grada Visoko u četvrtak, 26. decembra, održana je 5. sjednica Gradskog vijeća Visoko.

Dnevni red je usvojen sa 24 glasa ZA, a na sjednici se raspravljalo o 12 tačaka dnevnog reda, koje su izglasane slijedećim redoslijedom:

 1. Izvod iz zapisnika sa 4. sjednice Gradskog vijeća Visoko

Na izvod iz zapisnika sa 4. sjednice Gradskog vijeća Visoko nije bilo primjedbi, te je Gradsko vijeće isti usvojilo sa 24 glasa ZA.

 1. Prijedlog budžeta Grada Visoko za 2020. godinu

Amandmani Kluba vijećnika SDA:

 • Amandman I nije usvojen: 7 glasova ZA i 18 UZDRŽANIH
 • Amandman II nije usvojen: 7 glasova ZA , 1 PROTIV i 17 UZDRŽANIH
 • Amandman III nije usvojen: 9 glasova ZA i 16 UZDRŽANIH
 • Amandman IV nije usvojen: 10 glasova ZA i 15 UZDRŽANIH
 • Amandman V nije usvojen: 9 glasova ZA i 16 UZDRŽANIH
 • Amandman VI nije usvojen: 9 glasova ZA i 16 UZDRŽANIH
 • Amandman VII nije usvojen: 9 glasova ZA i 16 UZDRŽANIH

Amandmani vijećnice Nermine Vehabović Rudež („Naša stranka“):

 • Amandman I nije usvojen: 10 glasova ZA i 15 UZDRŽANIH
 • Amandman II nije usvojen: 9 glasova ZA i 16 UZDRŽANIH
 • Amandman III nije usvojen: 10 glasova ZA i 15 UZDRŽANIH
 • Amandman IV nije usvojen: 11 glasova ZA i 14 UZDRŽANIH
 • Amandman V nije usvojen: 10 glasova ZA i 15 UZDRŽANIH
 • Amandman VI nije usvojen: 10 glasova ZA i 15 UZDRŽANIH
 • Amandman VII nije usvojen: 10 glasova ZA i 15 UZDRŽANIH
 • Amandman VIII nije usvojen: 9 glasova ZA i 16 UZDRŽANIH
 • Amandman IX nije usvojen: 10 glasova ZA i 15 UZDRŽANIH

Gradsko vijeće je usvojilo Prijedlog budžeta Grada Visoko za 2020. godinu sa  15 glasova ZA, 2 PROTIV, 8 UZDRŽANIH.

 1. Prijedlog odluke o izvršenju budžeta Grada Visoko za 2020. godinu

Gradsko vijeće je usvojilo Prijedlog odluke o izvršenju budžeta Grada Visoko za 2020. godinu, sa 24 glasa ZA i 1 PROTIV.

 1. Prijedlog programa kapitalnih ulaganja u infrastrukturu iz budžeta Grada Visoko za 2020. godinu

Amandmani Kluba vijećnika SDA:

 • Amandman I nije usvojen: 8 glasova ZA i 17 UZDRŽANIH
 • Amandman II nije usvojen: 8 glasova ZA i 17 UZDRŽANIH
 • Amandman III nije usvojen: 8 glasova ZA i 17 UZDRŽANIH
 • Amandman IV nije usvojen: 9 glasova ZA i 16 UZDRŽANIH
 • Amandman V nije usvojen: 8 glasova ZA i 17 UZDRŽANIH

Gradsko vijeće je usvojilo Prijedlog programa kapitalnih ulaganja u infrastrukturu iz budžeta Grada Visoko za 2020.godinu sa  15 glasova ZA, 2 PROTIV, 8 UZDRŽANIH.

 1. Prijedlog programa komunalnih djelatnosti za 2020. godinu

Gradsko vijeće je usvojilo Prijedlog programa komunalnih djelatnosti za 2020. godinu, sa 16 glasova ZA i 9 UZDRŽANIH.

 1. Prijedlog programa utroška sredstava tekućeg održavanja na području Grada Visoko za 2020. godinu

Gradsko vijeće je usvojilo Prijedlog programa utroška sredstava tekućeg održavanja na području Grada Visoko za 2020. godinu, sa 16 glasova ZA, 1 PROTIV, 8 UZDRŽANIH.

 1. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Prijedlog programa ulaganja sredstava iz Fonda za zaštitu okoline Zeničko-dobojskog kantona na području Grada Visoko za 2020. godinu

Gradsko vijeće je usvojilo, Prijedlog  Zaključka o davanju saglasnosti na Prijedlog programa ulaganja sredstava iz Fonda za zaštitu okoline Zeničko-dobojskog kantona na području Grada Visoko za 2020. godinu, sa 16 glasova ZA, 1 PROTIV, 8 UZDRŽANIH.

 1. Prijedlog programa rada Gradskog vijeća Visoko za 2020. godinu

Gradsko vijeće je usvojilo Prijedlog programa rada Gradskog vijeća Visoko za 2020. godinu sa 17 glasova ZA i 8 UZDRŽANIH.

 1. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim taksama Grada Visoko

Gradsko vijeće je usvojilo Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim taksama Grada Visoko sa 24 glasa ZA i 1 UZDRŽAN.

 1. Nacrt odluke o administrativnim taksama Grada Visoko

Gradsko vijeće je usvojilo Nacrt odluke o administrativnim taksama Grada Visoko  sa 25 glasova ZA.

 1. Prijedlog odluke o objavljivanju javnog oglasa za imenovanje člana Gradske izborne komisije Visoko

Gradsko vijeće je usvojilo Prijedlog odluke o objavljivanju javnog oglasa za imenovanje člana Gradske izborne komisije Visoko sa 24 glasa ZA i 1 UZDRŽAN.

 1. Vijećnička pitanja i inicijative

Nova vijećnička pitanja i inicijative postavili su:

 • Elvedin Šabanović
 • Nedžad Mehmedagić
 • Nermina Vehabović – Rudež
 • Akif Ohran
 • Mirnes Fatić
 • Melina Pirija
 • Mirza Bukić