Besplatna pravna pomoć za žene i djecu u ZDK

Centar ženskih prava podsjeća vas i poziva da koristite mogućnost besplatne pravne pomoći za žene i djecu u Visokom, Novom Travniku, Bugojnu, Jajcu i Zenici.

Besplatna pravna pomoć dostupna je SVIM ŽENAMA, bez obzira na njihov radno-pravni i socijalni status.

Usluga besplatne pravne pomoći podrazumijeva usmeno informisanje, savjetovanje, pisanje pismenih podnesaka, posredovanje prema institucijama i zastupanje pred institucijama i na sudu.

ZAKAŽETE TERMIN:

Preporučujemo da prije dolaska pozovete telefonom:

  • +387 (0)32 402 049
  • +387 (0)60 31 11 922

ONLINE PRAVNA POMOĆ:

Koristeći LINK na našoj web stranici možete poslati upit i dobiti odgovor u roku od 7 dana. Dostupno za cijelu BiH i inostranstvo (ukoliko je pravo vezano za teritoriju BiH).

GDJE MOŽETE DOBITI BESPLATNU PRAVNU POMOĆ?

Visoko:

  • Društveni centar / Alije Izetbegovića 27

Novi Travnik:

  • Centar za socijalni rad / Stjepana Tomaševiča 24A

Jajce:

  • Centar za socijalni rad / Zmaja od Bosne bb

Bugojno:

  • Centar za socijalni rad / Sultan Ahmetova 84

Zenica:

  • Kancelarija Centra ženskih prava / (Mejdandžik 9);
  • Gradska uprava – zgrada stare Općine
  • Centar za socijalni rad / (Saliha Cakana Mulalića 5)

Poseban fokus je na pomoć ženama koje su žrtve seksualnog nasilja i nasilja u porodici, kao i drugih oblika rodno zasnovanog nasilja, žene u PTSP okruženju koje povećava rizik od nasilja, žene civilne žrtve rata i njihova djeca, žene sa invaliditetom i druge socijalno isključene i marginalizovane žene u manjim i ruralnim sredinama.

Tu smo za Vas!