APEL GRADONAČELNICI | Amer Hindija: Poduzmite mjere, zaštitite građane i privredu

Shodno članu 95. Poslovnika o radu Gradskog vijeća pokrećem inicijativu da Gradonačelnica u saradnji s nadležnim službama za početak poduzme minimalne ekonomske mjere iz svoje nadležnosti, a na ublažavanju posljedica zbog pandemije korona virusa.

Predlažem da se 50% smanji cijena zakupa poslovnih objekata koje izdaje Grad Visoko poslovnim subjektima i da se ukine skupa tarifa obračuna vode za fizička lica (da se ne povećava cijena vode bez obzira na količinu potrošnje, jer između ostalog treba da motiviramo građane na pojačanu higijenu) i da se svim pravnim licima omogući cijena vode na isti način kao fizičkim licima (tj. da se ukine industrijska cijena vode), a radi povećanog održavanja prostora i smanjenja troškova u proizvodnji.

Također, obzirom na naredbu Gradonačelnice da se u potpunosti zatvori zelena pijaca i tržnica predlažem da se odobri isplata vanrednih subvencija za registrirane poljoprivredne proizvođače, jer im je uskraćena mogućnost plasmana njihovih proizvoda zatvaranjem pijace. Na taj način onemogućeno im je pravo na egzistenciju. Umjesto ove mjere, moguće je primijeniti mjeru ponovnog odobrenja rada pijace uz sve potrebne mjere zaštite zdravlja ljudi do 11,00 sati kao što je to slučaj u Općini Tešanj. Na taj način bi poljoprivredni proizvođači imali mogućnost da plasiraju svoje proizvode, čime njihova egzistencija ne bi bila ugrožena, a građani bi imali mogućnost da kupuju domaće poljoprivredne proizvode i tako hrane svoje porodice.

Obrazloženje:

Obzirom da je trenutno vanredna situacija i da su na snazi Naredbe za borbu protiv pandemije korona virusa i u svrhu preventivnog djelovanja građani grada Visokog su primorani provoditi više vremena u svojim domovima i biti u određenom vidu izolacije.

Preventivne mjere koje će se odraziti na normalno odvijanje procesa trgovine, razmjenu novca i društvenih dešavanja i mjere koje će se direktno odraziti na ekonomsku i finansijsku stabilnost kako pravnih tako i fizičkih lica, što je i za očekivati.

Pored osnovne sanitarne pomoći koja je obavezna i na koju imaju pravo svi građani, neophodno je da se u određenom segmentu i finansijski potpomognu kroz gore predložene mjere, te da se građanima  da mogućnost kupovine/prodaje namirnica za ishranu.

Inicijativu pokrećem kako bi Gradska uprava blagovremeno djelovala na ublažavanju ekonomskih i finansijskih posljedica i već prilikom izdavanja računa za mjesec mart krenula sa implementacijom navedenih mjera. Ugrožena su radna mjesta i lokalna vlast treba učiniti sve da ih spasi.

Navedene mjere predlažem u trajanju od tri mjeseca, a ukoliko bude potrebe i duže. Naravno korekcije na niže su uvijek dobro došle.

Inicijativa se upućuje putem predsjedavajućeg Gradskog vijeća prema Gradonačelnici i nadležnim službama Gradske uprave Visoko.

Amer Hindija Mag. oec.
SDA Visoko