Apel građanima za propisno odlaganje iskorištenih medicinskih maski i rukavica

Apelujemo na sve građane da se u danima borbe protiv koronavirusa ponašaju savjesno, te da iskorištene zaštitne maske i rukavice odlažu na adekvatno mjesto.

Na ulicama Visokog već se na nekim mjestima mogu vidjeti bačene iskorištene rukavice i maske, a to predstavlja veliki problem zbog mogućeg širenja virusa i bakterija.

S tim u vezi, a po Naredbi Civilne žaštite Grada Visoko, JKP “VISOKO“ je započelo realizaciju postavljanja posebnih kanti za odlaganje potencijalnog infektivnog otpada (medicinske maske, rukavice i maramice), te mole sve građane koji trebaju odložiti infektivni otpad, da ga uredno odlože u namjenski postavljenje posude i na taj način pomognu u sprječavanju pojave i širenja koronavirusa u našem gradu.