Amir Zukić: Smanjenje plata se ne odnosi na službe koje su na udaru tokom pandemije

Ministar razvoja, poduzetništva i obrta Federacije Bosne i Hercegovine Amir Zukić (SDA) odgovarao je u emisiji FTV-a “Odgovorite ljudima” u ime Vlade FBiH na aktuelna pitanja koja su otvorena u javnosti.

Jedna od tema bila je smanjenje plaća javnom sektoru i finansiranje političkih stranaka. Na pitanje da li smanjenje plaća u javnom sektoru podrazumijeva policajce, zdravstvene radnike i tako dalje, Zukić je rekao da se smanjenje ne odnosi na te službe koje su na udaru tokom pandemije.

– Svi oni koji su pojačano angažovani i imaju veći stepen angažmana, i odgovornosti u ovoj situaciji, će možda imati i veće plaće nego što jesu. Ali svi oni koji rade u smanjenom kapacitetu, što predstavlja većinu administracije, moraju da snose na određen način posljedice ove krize – kazao je Zukić.

Dodao je da se smanjenje priprema na stručan način, kako bi se plate administraciji dovele u ravan sa situacijom, ali na pravno ispravan način.