Amina Hadžimehanović učesnica Akademije sportske diplomatije održane u Bugarskoj

Visočanka Amina Hadžimehanović jedna je od predstavnika Bosne i Hercegovine koji su učestvovali na Akademiji sportske diplomatije održanoj u Sofiji / Bugarska.

Akademija sportske diplomatije je projekat koji je počeo u prvoj polovini 2018. pod vodstvom bugarskog predsjednika Vijeća za Evropsku uniju, a fokusira se na saradnju zemalja Zapadnog Balkana kroz praćenje implementiranih aktivnosti koje su prioriteti EU.

Ovaj projekat osigurava obrazovnu mobilnost trenera i ostalog osoblja sportskih organizacija povezanih sa profesionalnim i baznim sportom, a sa jasnim fokusom na izgradnji mreže dobro obučenih sportskih diplomata.

Amina Hadžimehanović, predsjednica Kluba ritmičke gimnastike „Pirueta“ iz Visokog, bila je jedna od 20 članova iz Bosne i Hercegovine ispred nevladine organizacije BRAVO (Bosnian Representative Association for Valuable Opportunities).

Pored članova iz Bosne i Hercegovine učestvovalo je po 20 predstavnika iz Bugarske (Bulgarian sports development accociation), iz Hrvatske (Riječki sportski savez) i iz Italije (Italian sports organization L'orma).

Predavanja su održana u Olimpijskom centru Ministarstva obrazovanja i nauke u Sofiji i trajala su pet dana, a teme su bile nacionalna politika u sportu, paradoks politike i sporta, istraživanje međunacionalnih odnosa u kontekstu olimpijskog sporta, međunarodne sportske organizacije, snaga diplomatije, sport i zdravlje…

Sljedeći modul će se održati u Sarajevu, zatim u Rijeci i Italiji, sa temama o analizi lokalnih sportskih događaja, upravljanju kampanjama, uspješnoj komunikaciji i radu sa medijima.