AM SDA Visoko: Akcija zaštite okoliša na izletištu Ravne

Članovi AM SDA Visoko jučer su proveli akciju postavke više poruka o zaštiti okoliša na izletištu Ravne.

Svjedoci smo da mnogi neodgovorni pojedinci svakodnevno odlažu otpad u prirodi i ugrožavaju je na taj način. Svi zajedno moramo raditi na podizanju svijesti o važnosti i čuvanju našeg okoliša.

Na taj način svi ćemo doprinijeti ljepšem abijentu za odmor u prirodi i mjestu za igru naše djece. Nadamo se da će ova akcija barem malo doprinijeti u tome.

Ovim putem pozivamo sugrađane da više pažnje posvećuju očuvanju i zaštiti okoline!