Almir Ljeskovica: ZA PREPOROD KULTURE

Grad Visoko zahvaljujući svojoj bogatoj historiji može i treba biti središte kulturnih dešavanja u okruženju. Danas imamo kulturu koja je na koljenima.

Gradskom kinu i KC Altindag trebamo vratiti svrhu koja im je i namjenjena. Izuzimajući vrijeme pandemije, pitam sebe i vas: Kada ste posljedni put u Visokom pogledali igrani film ili pozorišnu predstavu?

Ostala kulturna dešavanja poput teatara ili programa u čast velikana filma iz našeg grada, opstaju zahvaljujući entuzijazmu pojedinaca.

Potrebno je sistemski riješiti i podržati kulturni život u našem Visokom, našoj čaršiji, te da mladi ljudi ne moraju ići u druge gradove da uživaju u filmskim i pozorišnim ostvarenjima!

Ukoliko budem imao priliku, dajem čvrsto obećanje da ću se za to zalagati!

Almir Ljeskovica