Aktivnosti Udruženja invalida rada i invalidskih penzionera Visoko

Udruženje invalida rada i invalidskih penzionera Visoko je od polovine januara do polovine marta 2021. godine podijelilo oko 550 prehrambenih paketa, te poslalo 5 osoba na banjsko liječenje u Reumal Fojnica po 10 dana besplatno. U aprilu je podijeljena 1 tona krompira kao i 150  halal  iftara, a porodicama preminulih posmrtnine od po 1.000 KM. Urađeni su novi projekte i poslani zahtjevi nadležnima na razmatranje za dalji rad i podršku pomoći našim članovima.

Udruženje invalida rada i invalidskih penzionera Visoko