Ako sumnjate na koronavirus, ovo su kontakti zdravstvenih ustanova u Visokom i ZDK

Povodom aktuelne epidemiološke situacije i pojave koronavirusa (COVID-19), domovi zdravlja širom BiH za korisnike zdravstvene usluge, uz postojeće telefonske brojeve, otvorili su telefonske linije.

Svi doktori preporučuju da se u ambulante ne dolazi, a u nastavku donosimo brojeve telefona na koje se pacijenti mogu javiti ukoliko sumnjaju na oboljenje od koronavirusa.

Visoko

• 032/ 738-822, 032/ 735 260

Zeničko-dobojski kanton

• 032/448-036, 061/455-510, 061/508-125

Zdravstveni radnici dužni su svakom građaninu pružiti sve neophodne informacije u vezi sa koronavirusom te organizovati testiranje odnosno izolaciju ukoliko se sumnja na koronavirus.