Ako oštetite vozilo a uzrok su rupe na cesti, ovako možete naplatiti štetu

Nesporno je da su putevi kojim vozimo oronuli i u veoma lošem stanju. Slalomsko izbjegavanje rupa nije strano vozačima.

Gotovo da nema vozača koji nije barem jednom oštetio svoje vozilo prelaskom preko rupe na cesti, ali veoma mali broj njih odluči se tražiti odštetu.

Kao građani i vozači moramo biti svjesni toga da cesta uvijek mora biti sigurna za odvijanje saobraćaja. Zbog toga vozači ne bi trebali zanemarivati mogućnost naplate štete na vozilu nastale zbog rupe na cesti, kako bi zaštitili sebe i svoje četverotočkaše, ali i potaknuli nadležne na obavezu obezbjeđivanja sigurnih puteva.

Međutim, pitanje je koliko vozači uopće traže odštetu.

Jasno je da vozač u vožnji može naletjeti na šaht ili rupu na cesti te pričiniti značajnu štetu na vozilu. U tom slučaju treba zvati saobraćajnu policiju koja na njegov zahtjev sačini zapisnik na osnovu kojeg dalje reaguju organi nadležni za put na kojem se desilo oštećenje vozila.

Važno je naglasiti da je saobraćajna policija obavezna izaći na mjesto događaja, jer se i oštećenje na vozilu zbog rupe na cesti smatra saobraćajnom nezgodom.

Nakon toga oštećeni korisnici javnog puta treba da se obrate preduzeću koje održava putnu oblast, na kojoj se oštećenje ili nezgoda desila. Prilikom zahtjeva treba da dostave zapisnik o uviđaju sa skicom mjesta nezgode i fotodokumentaciju mjesta, zapisnik o oštećenju vozila s fotodokumentacijom oštećenja koju treba sačiniti ovlašteni procjenivač, račun, predračun ili procjenu vrijednosti visine štete, kao i dokaz o vlasništvu nad vozilom.