566. VAKIF MEDRESE SEDMA GENERACIJA MATURANATA

Danas je mjesto na vakifskoj ploči Medrese dobila Sedma generacija maturanata (1998&1999 – 2001/2002).
U ovoj generaciji bilo je ukupno 33 maturanata i 28 maturantica.

Maturanti Sedme generacije
(Razrednik Muhamed Mušinbegović)

Abidović (Dževad, Nefija) Mustafa
Ajanić (Ibrahim, Semka) Amel
Babajić (Medžid, Emina) Eldin
Burko (Enis, Ajiša) Šemsudin
Čehajić (Refik, Nafija) Mahir
Dizdarević (Mehmed, Kadira) Halid
Džikić (Ekrem, Memnuna) Emir
Fejzić (Ševal, Zijada) Kenan
Fišek (Amir, Mulija) Džemal
Genjac (Mirsad, Fikreta) Alem
Hadzić (Mustafa, Havka) Merzuk
Halilović (Esad, Sabira) Nihad
Hatemić (Ibrahim, Hazemina) Sead
Husić (Asim, Nisveta) Samir
Kadrić (Hajrudin, Hasnija) Osman
Kamenjašević (Abdulah, Behija) Eldin
Kateriji (Muhamed, Lejla) Esad
Koluh (Refik, Sakiba) Emin
Kovač (Elvedin, Urfeta) Emir
Kovač (Mustafa, Saliha) Kenan
Kubura (Suad, Ramiza) Adnan
Lemeš (Jusuf, Hajrija) Enes
Malagić (Salko, Ćerima) Nermin
Muminović (Muharem, Mevlida) Mersudin
Nukić (Naser, Šefika) Džemal
Okan (Halil, Azemina) Bajazid
Rizvanović (Hasan, Fahrija) Sulejman
Salkanović (Ibrahim, Advija) Sadulah
Suša (Ragib, Hedija) Eldin
Šiljić (Abdulah, Hamida) Senad
Tašaković (Raif, Rasima) Davud
Trako (Bilal, Hasija) Adil
Trako (Džemal, Behija) Memnun

Maturantice Sedme generacije
(razrednik Seid Zimić)

Ahmedspahić (Hamid, Nisveta) Alma
Ahmetović (Mevludin, Nurka) Mevlida
Ahmetović (Rifat, Meliha) Selma
Avdić (Ćašif, Hasna) Ehlimana
Bajtarević (Mustafa, Mirsada) Izudina
Baković (Osman, Mensura) Nafa
Bašić (Rasim, Samija) Fahreta
Bešlić (Hamdo, Habiba) Hatidža
Crnovršanin (Rasim, Raba) Fatma
Čaušević (Hidajet, Azijada) Emina
Dedukić (Atif, Jasmina) Armina
Delić (Halid, Saliha) Samedina
Fazlić (Osman, Sabija) Dženana
Fejzović (Munib, Taiba) Nejra
Hasandić (Kasim, Enisa) Aida
Hindija (Redžib, Behidža) Derviša
Imamović (Hamdo, Nadžija) Ajša
Imamović (Alija, Muamera) Amina
Jusić (Ismet, Behidža) Maida
Jusić (Ešef, Mihreta) Mirzada
Koljenović (Salko, Hiba) Safija
Mehmedović (Hajro, Hafiza) Merima
Mehtić (Halil, Zahida) Merjem
Mukabel (Sahrudin, Nura) Merima
Murtić (Osman, Emsa) Harisa
Mušić (Zahir, Mejra) Besima
Uzunalić (Munib, Advija) Naida
Uzunović (Adem, Halima) Mejrema

S obzirom da su ranije evidentirana dva vakifa koji su izrazili želju da se njihova imena ne publiciraju, ova generacija maturanata postala je jubilarni 100. vakif na novoj Vakifskoj ploči, odnosno 553. od osnivanja Medrese do danas. Molimo Allaha dž.š. da ukabuli njihov doprinos razvoju Medrese.

Promocija novih vakifa očekuje se kada to uvjeti dozvole.