556. VAKIF MEDRESE: 27. GENERACIJA MATURANATA, UČENICI 3. RAZREDA MEDRESE

Mjesto na vakifskoj ploči Medrese i prije nego što je završila školovanja u Medresi dobila 27. generacija maturanata (2018/2019 – 2021/2022).

Učenici trećeg razreda Medrese, pod rukovodstvom i uz podršku razrednika hfz. Nijaza Aganhodžića i odjeljenskog odgajatelja prof. Amela Hasandića odlučili su se dio svojih ramazanskih honorara i džeparca izdvojiti za realizaciju projekta proširenja školske zgrade i opremanje učionica u kojima će, ako Bog da, od 1. septembra ove godine slušati nastavu.

Svoj plan realizirali su u tajnosti, tako da je današnji trenutak kada su to u prisustvu svog razrednika i odgajatelja obznanili direktoru Medrese i njegovim pomoćnicima bio ispunjen iskrenim i snažnim emocijama.

– Rijetko ostajem bez riječi, ali ovo je jedan od takvih trenutaka. Jutros sam dobio pitanja za intervju od jednog novinara. Posljednje njegovo pitanje je na šta sam ponosan. Vi ste na to pitanje upravo na najbolji način odgovorili; Ponosan sam na vas! Ponosan sam što primjerom pokazujete da je Medresa više od škole, da je to druga kuća, jednako kao i roditeljska. Ponosan sam na nesalomivi duh Medrese koji će prevazići sve teškoće. Ova škola, ova zajednica i ovaj narod imaju budućnost sve dok u medresanskim klupama stasavaju mladići poput vas – kazao je direktor Handžić.

Razrednik hfz. Nijaz Aganhodžić je objasnio da je sve počelo prepiskom na odjeljenskoj viber grupi još tokom ramazana i da su se brzo dogovorili.

– Generacije koje su ranije završile Medresu su vakufljenjem na neki način vratili dug koji su osjećali prema svojoj školi. Ova mlađa generacija je odlučila vratiti taj dug prije nego što i nastane, želeći se takmičiti u dobru poput časnih uzora među ashabima – kazao je razrednik hfz. Nijaz.

Odjeljenski odgajatelj Amel Hasandić istakao je važnost složnosti u dobru koju su pokazali, te iskazao nadu i očekivanje da će i u budućnosti ostati dosljedni visokim standardima koje su današnjim činom simbolički sami sebi postavili.

Učenici IIIa razreda, šk. 2020/2021. godina

(27. generacija maturanata)
Razrednik hfz. Nijaz Aganhodžić, odgajatelj Amel Hasandić

Aličić (Šaban, Jasmina) Mustafa
Arnaut (Muharem, Merjema) Jusuf
Babić (Ismet, Enisa) Malik
Bešić (Mersid, Amira) Osman
Čelenka (Himzo, Rezija) Hadis
Džakmić (Edin, Fata) Muhamed
Frljak (Nihad, Dženana) Kenan
Gračić Admir, Azra) Ajdin
Halilović (Avdija, Zijada) Hamza
Hasić (Edin, Neira) Ilham
Kapić (Edmin, Sanela) Aldin
Kozlić (Ohro, Ifeta) Nermin
Memišević (Samir, Esada) Bilal
Numanović (Kenan, Sedina) Mahdi
Pašović (Uzeir, Fazila) Belmin
Patković (Mersudin, Almedina) Rijad
Salkanović (Semir, Nermina) Almin
Šabić (Fikret, Jasmina) Naser
Šišić (Jasmin, Ekrema) Ahmed
Ujkašević (Nedžad, Elvira) Ali
Uzunović (Benjamin, Enisa) Ismail

Ova generacija maturanata postala je 90. vakif na novoj Vakifskoj ploči, odnosno 556. od osnivanja Medrese do danas. Molimo Allaha dž.š. da ukabuli njihov doprinos razvoju Medrese.
Pratite našu web kameru i gledajte uživo kako povjerena namjenska sredstva ugrađujemo u proširenje školske zgrade i izgradnju novih pet učionica.

Live Cam

Promocija novih vakifa očekuje se kada to uvjeti dozvole.